Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie
Centrum Kształcenia w Lipniku


Aktualności:


Sprawozdania finansowe jednostki - Instytucji Kultury - wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
2020-05-07 14:15:35

Sprawozdania finansowe Instytucji Kultury za 2019 rok

Sprawozdania finansowe jednostki - Instytucji Kultury - wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
2019-05-10 16:09:13

Sprawozdania finansowe Instytucji Kultury za 2018 rok