Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku

Jesteś tutaj: | |

Kalendarium

«

Czerwiec 2021

»
NdPnWtŚrCzwPtSob
   12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930      

Film promocyjny

Losowe zdjęcie

RODO

Ochrona Danych Osobowych

Na zdjęciach poniżej znajduje się także polityka udostępniania i przetwarzania danych w plikach i postach dodawanych na facebook-u GOK&CK

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia w Lipniku, Włostów 50C, 27-545 Włostów, reprezentowany przez Dyrektora Sebastiana Szymańskiego.

Dane kontaktowe: tel. 15 869 1066 / 15 869 11 08, e-mail: gok.lipnik@wp.pl

2.    Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia  w Lipniku,  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się:

tel. 604 771 506 / e-mail: kancelaria@kzych.p w  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3.    Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia  w Lipniku przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów w celach:

- realizacji zadań Administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz upowszechnianiu wartości kulturalnych,

- prowadzenia zajęć edukacyjno – kulturalnych,

- organizowania różnych forma edukacyjnych, kulturalnych i zespołowych,

- ogłaszania konkursów,

- wykonywanie obowiązków  podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

- wykonania zawartych umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami oraz w celu ustalenia i obrony roszczeń,

- a także wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

4.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości świadczenia usługi.

5.    Dane osobowe przetwarzane będą przez:

- czas wykonywania zadań i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej i/lub

- przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane, i/lub

- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; przekazywanie danych innym podmiotom takim jak podmioty zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną czy też podmiotom zapewniającym obsługę prawną, realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania.

7.    Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.    Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.     W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Centrum Kształcenia  w Lipniku z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Copyright © 2014. All Rights Reserved.
Projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Gama